Loading...
القائمة الرئيسية
ردية بين كل من الشاعر عبدالرحمن المشعبي السبيعي وعبدالرحيم بن حثلة البهيشي

قصيدة للشاعر عبدالرحمن بن مدغم المشعبي السبيعي ،والرد  من الشاعر عبدالرحيم بن حثله البهيشي الأحمري .

 • عبدالرحمن المشعبي
  صخّرت في مدح الرجال الميامين
  ابيوت شعرٍ من بيوتٍ جزايل
 • ماهيب في مدح الضعوف الهزيلين
  الا بمدح اهل الوفا والجمايل
 • سلام تسليمٍ من الخاطر الزين
  ياسامعين الصوت والشك زايل
 • يامرحبا ترحيبةٍ تقضي الدين
  إعداد ضوح البرق وسط المخايل
 • يـ ال ربيع الي على العز ضارين
  ياهامة من فوق روس الطوايل
 • أنتم فعايلكم تهز الميادين
  فعايلٍ ماهيب ايّة فعايل
 • افخر واماري لامدحت السلاطين
  وأنتم سلاطين الفعول الهوايل
 • وافين يا روس المطاليق وافين
  ياهل الكرم واهل السيوف الصقايل
 • الاحمري وسط المواقف حمر عين
  واليا ارتكا لحمول الأيام شايل
 • ألآد البهيشي لاغداالعلم علمين
  تروي بحدب امرهفات السلايل
 • سطواتكم يوم اللقا تذهل العين
  ياكاسبين العرف يأهل الجمايل
 • عز الرفيق وللمواجيب حامين
  ياطيبكم طيباه والراس طايل
 • فعولكم تبقى من يسار ويمين
  ومن الجنوب وتأصل حدود حايل
 • قلته وانا ربعي كعام المعادين
  خيّالة الشرفاء عما كل عايل
 • مشاعبة تقدم على العسر واللين
  وفعولهم تشف الكبود الغلايل
 • قومٍ على كسب النواميس عجلين
  وهرجي صحيح ولايبيله دلايل
 • يامرحبا ترحيبةٍ تقضي الدين
  إعداد ضوح البرق وسط المخااايل
 • ——————————————————-
 • الرد:
 • رد البدايع يابن مدغم علي دين
  يوم انت كفو للحكم والمثايل
 • ضمنت قافك بالجزيلات تضمين
  وارهيت من عدٍ قراح وزلايل
 • رحبت والترحيب سلم الكريمين
  واقول تبقى ياحميد الخصايل
 • بضيافة الي ياعسى ايامه سنين
  الشيخ مذكر حاز كل الفضايل
 • على شدادك ياوريث العزيزين
  لاهنت يامذكر طويل المهايل
 • ورثك قديم وفيه عزّة وتمكين
  حي البعير الي يشيل العدايل
 • شيخ وشجاع وحافظ جوهر الدين
  تحفظ حقوق الله فروض ونفايل
 • وثفيّل قبلك زبون المخلّين
  والفعل ماغطت عليه النصايل
 • مع معزّي له من الجيش ثلثين
  ياطى على جمر الفتن والملايل
 • جمّلت ربعك راجحين الموازين
  الاد نابت مفحمين الاصايل
 • في قمة الغلبا حرار وشياهين
  خيالة الشرفا كبار الفعايل
 • امداحهم تملى الكتب والدواوين
  قوم وقايعهم جداد و أوااايل
 • سبعان والسبعان للسيف مروين
  والعزوة الغلبا نهار الصمايل
 • قلته وربعي للمهمات قاضين
  والرجل ماله دون ربعه بدايل
 • الاد بن منهد على الخصم قاسين
  على ظفرنا يشهدون القبايل
 • كم جمع قوم بالهزايم مقفّين
  من ضربنا راحوا جموع ووصايل
 • وارسل جوابي لابن مدغم يابو حسين
  المشعبي شيخ الحكم والمثايل

عبدالرحيم بن حثلة البهيشي

شاركـنـا !
أترك تعليق

تابعنا علي شبكات التواصل
تغريدات تويتر
صحيفة نازلة بللحمر الإلكترونية